logo-retina-dark
Blog
Járulékváltozások 2020. július 1-től

 

Egykulcsos járulékbevezetése, megbízási jogviszony járulékváltozása, minimum járulékfizetés, családi járulékkedvezmény… Veszélyhelyzetben tovább folyósított ellátások megszűnése

Egykulcsos járulék bevezetése

Az új Tb. törvény szerit az eddigi járulékok helyett a nyugdíjjárulék (10%), a természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%), a pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%), és a munkaerő-piaci járulék (1,5%) összeolvadásával egy egységes, új járulék keletkezik: a társadalombiztosítási járulék. Ennek mértéke ugyanúgy 18,5% százalék.

A nyugdíjjárulék megmarad önálló járulékként is, mivel vannak olyan ellátások, jövedelmek, melyek után továbbra is csak nyugdíjjárulékot kell vonni.

Járulékváltozás megbízási jogviszony esetén

Az új összevont járulék hatására azon jogviszonyok esetén, ahol nem állt fenn munkaerő-piaci járulékfizetési (1,5%) kötelezettség, ott 2020. július 1-től ezt is kötelező lesz megfizetni. Ezért az érintettek jogosultságot szereznek az álláskeresési támogatásra.

Minimum járulékfizetés

2020. július 1-től bevezetésre kerül a járulékfizetési minimum.

A munkaviszonyban álló személy társadalombiztosítási alapja legalább havonta a minimálbér 30%-a (2020-ban havi 48 300 Ft). A minimális alap a munkáltatók által fizetendő szociális hozzájárulási adóra és a szakképzési hozzájárulásra is vonatkozik július 1-jétől.

Figyelni kell viszont arra, hogy ha a biztosított táppénzben, baleseti táppénzben, gyermekápolási táppénzben részesül, vagy egyéb esetben szünetel a biztosítása, akkor ezen időszakok nem számítanak bele a járulékfizetési határ kiszámításába. Továbbá nem vehető figyelembe azon naptári napok száma sem, amikor még a biztosítási jogviszony nem állt fenn (hónap közben történő belépés vagy kilépés esetén). Ilyen esetekben a járulékfizetési alsó határ kiszámítását nem havi viszonylatban kell vizsgálni, hanem naptári naponként a járulékalap harmincad részével.

Nem kell alkalmazni a járulékfizetési alsó határt, ha a foglalkoztatott ápolási díjban, gyesben, gyetben, örökbefogadói díjban részesül, továbbá a tanulók és hallgatók esetében.

Főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók járulékfizetésének változásai

A havi minimum járulékfizetésre kötelezett főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó esetében a 18,5%-os társadalombiztosítási járulék alapja egységesen a minimálbér vagy garantált bérminimum lesz, tehát megszűnik az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék eltérő (minimálbér 150%-ának megfelelő) járulékalapja.

Változás a saját jogú nyugdíjasok esetében

Július 1-jétől a saját jogú nyugdíjasok bármilyen biztosítási jogviszonyban is dolgoznak, nem lesznek biztosítottak, és nem kell fizetni járulékot vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot (havi 7 710 Ft), továbbá szochót és szakképzési hozzájárulást sem.

Családi járulékkedvezmény

A családi járulékkedvezmény 2020. július 1-től az új Tbj. törvény által bevezetett 18,5%-os társadalombiztosítási járulék akár teljes összegéig is érvényesíthető a korábbi 17% helyett, így ez 1,5%-kal több megtakarítást eredményez a családok részére:

  • 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék,
  • 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék,
  • 10% nyugdíjjárulék,
  • 1,5% munkaerő-piaci járulék (csak 2020. július 1-től).

Veszélyhelyzetben tovább folyószított ellátások megszűnése

A veszélyhelyzetben több ellátás időtartama változott: a gyermekgondozási díjé (gyed), a gyermekgondozást segítő ellátásé (gyes) és a gyermeknevelési támogatásé (gyet). Az 59/2020. (III. 23.) Kormányrendelet alapján azon ellátások ideje, melyek 2020. március 11-én vagy azt követően jártak volna le, meghosszabbodtak. A meghosszabbított ellátási idő a veszélyhelyzet megszűnésével együtt lejár, az ez alatt meghosszabbított ellátások 2020. június 30-ával megszűnnek. Ha az ellátás a veszélyhelyzet megszűnése után járt le, akkor a dolgozó már nem jogosult a   meghosszabbított ellátásra.